Nadzorujemo spoštovanje pravil o oglaševanju v radijskih in TV programih in skrbimo za zaščito otrok pred škodljivimi vsebinami.

Poročila, raziskave in analize

Uporabniki storitev
Uporabniki storitev

Četrtletna poročila o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev.

Več
Telekomunikacije
Telekomunikacije

Četrtletna poročila, nacionalna poročila poročila o nevtralnosti interneta, strategije in raziskave v zvezi s končnimi uporabniki.

Več
TV, radio in AVMS na zahtevo
TV, radio in AVMS na zahtevo

Četrtletna in polletna poročila o trgu elektronskih medijev in delu agencije.

Več
Radijski spekter
Radijski spekter

Analize, poročila, strategije in raziskave s področja radijskega spektra.

Več
Pošta
Pošta

Analize trga poštnih storitev, raziskave o zadovoljstvu uporabnikov, primerjalne analize cen in rokov prenosa.

Več
Železnice
Železnice

Poročila o razvoju trga železniških storitev.

Več
Accessibility(CTRL+F2)
color contrast
text size
highlighting content
zoom in