Odgovor agencije na prejete pripombe na posvetovalni dokument pred pripravo javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev

Agencija  je v skladu s točko 1.2.1 (Javni razpisi za dodelitev frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev) predloga Strategije za upravljanje z radiofrekvenčnim spektrom  31. 7. 2019 na svojih spletnih straneh objavila posvetovalni dokument, s katerim je želela preveriti interes zainteresirane javnosti oziroma deležnikov po frekvenčnih pasovih, ki jih agencija namerava razpisati, količini spektra za nacionalno oziroma lokalno uporabo ter pridobiti mnenja oziroma vidike glede tehničnih karakteristik v posameznih pasovih.

Na osnovi zbranih podatkov je agencija preučila, ali na trgu obstaja povpraševanje po predmetnih frekvencah. Posledično se bo odločila glede deleža spektra na predvidenem javnem razpisu, velikosti blokov, sinhronizacije in prihodnosti P-P linkov. Končne odločitve o razpisanih pasovih, velikosti blokov, sinhronizaciji in ostalih parametrov bodo objavljene v osnutku Informativnega memoranduma po sprejetju strategije. Osnutek informativnega memoranduma bo predmet ločene javne obravnave.

Do roka za posredovanje pripomb, predlogov in odgovorov, ki se je iztekel 30. 8. 2019, se je na posvetovalni dokument odzvalo šest predstavnikov zainteresirane javnosti. Agencija odziva zainteresirane javnosti ni objavila na svojih spletnih straneh, saj so bili nekateri odzivi označeni kot poslovna skrivnost. Zaradi enake obravnave ni objavila niti preostalih odzivov. V spodnjem dokumentu pa agencija povzema prejeta mnenja in pripombe.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava