Geoportal AKOS za ostale informacije glede poštnih storitev

Geoportal AKOS (https://gis.akos-rs.si/) je osrednji spletni portal za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov, ki jih agencija uporablja pri svojem vsakodnevnem delu, in ki predstavljajo dodano vrednost ter uporabne informacije za splošno in strokovno javnost. Med njimi so podatki infrastrukture elektronskih komunikacij, omrežnih priključnih točk, pokritosti s fiksnimi in mobilnimi omrežji ter podatki o namerah o načrtovanih gradnjah gospodarske javne infrastrukture, ki jih agencija, z namenom spodbujanja souporabe in skupne gradnje infrastrukture, zbira neposredno od investitorjev

Geoportal AKOS vsebuje že več kot 60 prostorskih slojev, številne izmed njih pripravlja, zbira in obdeluje agencija in niso objavljeni nikjer drugje. Novo objavljeni prostorski sloji so: načrtovani internetni priključki - OPT, lokacije poštnih poslovalnic in nabiralnikov, analiza maloprodajnih cen in storitev, zemljiško katastrski prikaz, poštni okoliši, prikaz hišnih številk ter več slojev ostale gospodarske javne infrastrukture z namenom možnosti souporabe.

Po novem je Geoportal AKOS na voljo tudi v angleškem jeziku,  dodana sta možnost iskanja po parcelnih številkah in prikaz oz. datum stanja zbirk podatkov. Dodatno so bile narejene tudi različne posodobitve, ki omogočajo predvsem boljšo uporabniško izkušnjo (npr. hitrejši iskalnik, boljši prikaz na mobilnih napravah).

Bistvena prednost Geoportala AKOS je, da so vsi prostorski podatki zbrani in prikazani na enem mestu, kar omogoča uporabnikom preverjanje možnosti omrežij in storitev elektronskih komunikacij na katerokoli lokaciji v Republiki Sloveniji. Poleg tega uporabnikom omogoča tudi številna dodatna orodja, med katerimi so najpomembnejša izdelava pregledne karte v PDF obliki in hitre spletne analize, s katerimi lahko prevzamejo različne podatke o omrežnih priključnih na nivoju občine ali naselja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava