AKOS TestNet in Geoportal

AKOS Test Net je sistem, ki omogoča merjenje hitrosti in kakovosti širokopasovnih povezav na fiksnih in brezžičnih omrežjih. Namenjen je uporabnikom širokopasovnih storitev, agenciji in ostali zainteresirani javnosti. Z njim lahko merimo različne parametre, kot so hitrost prenosa podatkov, zakasnitve pri prenosu in razpoložljivost omrežnih storitev. Vsi podatki, pridobljeni s pomočjo sistema AKOS Test Net, so izključno informativne narave.

AKOS Test Net javnosti omogoča transparenten vpogled v stanje mobilnega in fiksnega širokopasovnega dostopa v Sloveniji, saj se s povečanjem števila njegovih uporabnikov in izvedenih meritev še dodatno povečuje verodostojnost rezultatov. Zasnovana rešitev sistema je odprtokodna ter sledi smernicam »Open data« in modernim pristopom »E-government 2.0«, tako da so anonimizirani podatki opravljenih meritev v obliki odprtih podatkov na voljo tudi širši javnosti.

 

Geoportal AKOS (https://gis.akos-rs.si/) je osrednji spletni portal za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov, ki jih agencija uporablja pri svojem vsakodnevnem delu, in ki predstavljajo dodano vrednost ter uporabne informacije za splošno in strokovno javnost. Med njimi so podatki infrastrukture elektronskih komunikacij, omrežnih priključnih točk, pokritosti s fiksnimi in mobilnimi omrežji ter podatki o namerah o načrtovanih gradnjah gospodarske javne infrastrukture, ki jih agencija, z namenom spodbujanja souporabe in skupne gradnje infrastrukture, zbira neposredno od investitorjev.

Zbrane podatke agencija pridobiva od relevantnih upravljavcev javnih zbirk prostorskih podatkov (npr. Geodetska uprava Republike Slovenije), od operaterjev elektronskih komunikacij ali z lastnimi meritvami in izračuni, pri katerih  poskrbi za enostaven, celovit in inovativen način grafičnega prikazovanja, ki je uporabnikom omogočen, ne glede na stopnjo njihovega informacijskega ali strokovnega znanja.

Agencija na Geoportalu AKOS izmed lastnih podatkov prikazuje rezultate meritev pokrivanja javnih mobilnih omrežij v Sloveniji, ki so bile izvedene na skupno 6.838 km cestnega omrežja na celotnem območju Republike Slovenije, novo objavljeni prostorski sloji pa so še načrtovani internetni priključki - OPT, lokacije poštnih poslovalnic in nabiralnikov, analiza maloprodajnih cen in storitev, zemljiško katastrski prikaz, poštni okoliši, prikaz hišnih številk ter več slojev ostale gospodarske javne infrastrukture z namenom možnosti souporabe. Cilji tovrstnega odpiranja podatkov so povezani z višjo učinkovitostjo investicij, transparentnostjo delovanja ter proaktivno objavo in izmenjavo prostorskih informacij.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava