Javni razpisi za mobilna omrežja

Javna mobilna komunikacijska omrežja so omrežja, za katere je mogoče terminale kupiti v prosti prodaji, v sistemu pa jih je možno uporabljati samo s sklenjenim naročniškim razmerjem oziroma dovoljenjem operaterja. Med tovrstne sisteme uvrščamo 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G(NR),  MMDS, BWA, MWS ter celični M2M.

Gre za mobilna komunikacijska omrežja, ki delujejo v licenciranemu spektru, katerih uporabo določata  2. in 3. odstavek 33. člena Zakona o elektronskih komunikacijah:

  • za mobilne komunikacije za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom (3. odstavek, 33. člena) in
  • za mobilne komunikacije, kjer se učinkovita uporaba določene radijske frekvence lahko zagotovi le z omejitvijo števila izdanih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc (2. odstavek, 33. člena).
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava