Opozorilo AKOS glede stroškov prenosa podatkov v tujini

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) je prejela večje število pritožb uporabnikov zaradi prejetih računov z visokimi zneski za uporabo podatkovnih storitev, zato uporabnike posebej opozarja na z evropsko uredbo določeno finančno mejo za prenos podatkov v tujini 50 EUR brez DDV. Navedeno pomeni, da operaterji svojim uporabnikom za opravljen podatkovni promet v tujini (tj. izven Republike Slovenije) ne smejo zaračunati več kot 61,00 EUR z DDV razen v primeru, da sta se operater in končni uporabnik dogovorila drugače, torej da je uporabnik eksplicitno zahteval višji limit.

Pri tem morajo operaterji uporabnike najprej z SMS sporočilom obvestiti ob dosegu 80 % finančnega limita in nato ob dosegu limita ter jim sočasno, torej nemudoma ob doseženih 61,00 EUR z DDV, tudi onemogočiti nadaljnji promet. Navedena finančna meja velja tudi v primeru gostovanja izven EU. To pomeni, da vam operater opravljen prenos podatkov kjerkoli po svetu (npr. v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Indiji, Kanadi, ipd.) ne sme zaračunati več kot 61,00 EUR z DDV, če se z operaterjem eksplicitno niste dogovorili drugače.

Če ste prejeli račun, v katerem vam je operater za opravljen prenos podatkov v tujini zaračunal več kot 61,00 EUR z DDV, vam AKOS svetuje, da zoper izdani račun pri operaterju podate ugovor. V primeru, da operater vašemu ugovoru ne bo ugodil, pošljite predlog za rešitev spora na AKOS. Podrobnejše informacije o reševanju uporabniških sporov so dostopne na povezavi.

Od 15. 6. 2017 dalje na podlagi Uredbe (EU) št. 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za storitve gostovanja v Evropski uniji, Liechtensteinu, na Norveškem in Islandiji veljajo enake cene kot doma, kar pomeni, da so stroški gostovanja odslej precej nižji. Bistvene spremembe nove ureditve so predstavljene v brošuri AKOS.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava